Pełna nazwa: Fundacja „Nowa Galicja”

Forma prawna: Fundacja

Numer KRS: 0000518126

NIP: 7343526308

REGON: 123174377

Rachunek Bankowy: Łącki Bank Spółdzielczy 47 8805 0009 0046 9764 2000 0010

Prezes Zarządu Fundacji: Monika Bochenek

Członek Rady Fundacji: Katarzyna Pasiut

 

Poniżej znajduje się załącznik, w którym dostępny jest statut fundacji.