Fundacja „Nowa Galicja”
Piątkowa 358
33-300 Nowy Sącz
e-mail: projekt.nowagalicja@gmail.com

tel. 696 532 071

 

Monika Bochenek – Prezes Zarządu

tel. 509 792 610

Katarzyna Pasiut – Członek Rady