Nasza Fundacja

powstała w roku 2014 na skutek wspólnego działania grupy znajomych, która była działała społecznie i zajmowała  się pozyskiwaniem środków finansowych z UE. Widząc potencjał powiatu nowosądeckiego, ale także jego problemy, stwierdziliśmy, że połączenie sił i nadanie naszej grupie nieformalnej statusu oficjalnego da nam dostęp do programów i projektów, które faktycznie wpłyną na życie obywateli małopolski,  do zmiany, poprawy warunków życia mieszkańców i ich dzieci – tj. nas samych.

Aktualności i realizowane projekty

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych, grup, i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego. Realizujemy projekty i inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, edukacji, kultury, sportu i zdrowia. Działamy na bliskiej naszemu sercu Sądecczyźnie, staramy się pokazać jej atuty i rozwiązywać problemy. W naszych przedsięwzięciach znajduje się m.in. edukacja ekologiczna dla dzieci, promocja turystyki i aktywnego wypoczynku, dbanie o środowisko, ale także własne zdrowie i samopoczucie. Działania opieramy o aktualne potrzeby naszego otoczenia.

Fundacja Nowa Galicja

Ważna dla nas jest ekologia, ochrona środowiska oraz dbanie o zwierzęta