O fundacji

Nasza Fundacja powstała w roku 2014 na skutek wspólnego działania grupy znajomych, która była działała społecznie i zajmowała  się pozyskiwaniem środków finansowych z UE. Widząc potencjał powiatu nowosądeckiego, ale także jego problemy, stwierdziliśmy, że połączenie sił i nadanie naszej grupie nieformalnej statusu oficjalnego da nam dostęp do programów i projektów, które faktycznie wpłyną na życie obywateli małopolski,  do zmiany, poprawy warunków życia mieszkańców i ich dzieci – tj. nas samych. Spisaliśmy nasze pomysły, plany i przystąpiliśmy do realizacji. Od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 20 projektów związanych z naszą działalnością statutową.

Fundacja Nowa Galicja zajmuje się przede wszystkim wspieraniem rozwoju lokalnego różnych dziedzin. Skupia się na w dużej mierze na promowaniu zrównoważonego rozwoju i dbania o siebie nawzajem. Adresuje swoje działania do każdej grupy wiekowej, jednak ostatnio głównie do dzieci i młodzieży ,placówek szkolnych, przedszkolnych. Podejmujemy szereg przedsięwzięć, które włączają społeczność lokalną w poprawę warunków życia ludzi i zwierząt. Ważna dla nas jest ekologia, ochrona środowiska, dbanie o zwierzęta – przede wszystkim owady zapylające. Jesteśmy w trakcie realizacji ciągu projektów ekologicznych dofinansowanych z różnych środków. Łączymy wiedze teoretyczną z praktyczną i tak ją też przekazujemy. Organizujemy pikniki ekologiczne, zajęcia tematyczne związane ze znaczeniem roli owadów zapylających, zajęcia z ponownego wykorzystaniem odpadów, zajęcia sportowe i ruchowe dla dzieci i dorosłych. Udaje nam się z sukcesem pozyskiwać środki finansowe na ten cel.

Pełna nazwa: Fundacja „Nowa Galicja”
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS: 0000518126
NIP: 7343526308
REGON: 123174377
Rachunek Bankowy: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu 67 88140003 2000 0000 6738 0007