projekt_umiem_plywacProjekt „ Umiem pływać po Sądecku” współfinansowany jest ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Projekt ma charakter powszechny – zostaną nim objęci wszyscy uczniowie deklarujący udział w zajęciach. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy będą mieli równe szanse w dostępie do prowadzonych zajęć.

Projekt przewiduje średnio przeprowadzenie 20 godzin zajęć dla każdej z 20 grup 15-osobowych, tj. łącznie 400 godzin zajęć w okresie od lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Uczestnicy będą mieć zapewniony: transport spod szkoły na basen i z powrotem, bilet wstępu na pływalnię, opiekę, realizację zajęć z instruktorem.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez okres 10 miesięcy, i będą podzielone na trzy etapy:

-ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów pływackich,

-nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi,

-doskonalenie pływania stylami sportowymi.

Ćwiczenia praktyczne zostaną poprzedzone częścią teoretyczną, która zostanie przeprowadzona z zastosowaniem innowacyjnych metod pracy z uczniami, przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych.

Szkoły objęte projektem:

Gmina

Szkoła Podstawowa

Liczba grup

Liczebność grupy

Łączna liczba dzieci objętych wsparciem

Klasy objęte wsparciem

Łącko

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku

2

15

30

Klasy od I do III

Chełmiec

ZS Biczyce Dolne

2

15

30

Klasy od I do III

SP Januszowa

1

15

15

Klasy od I do III

ZS Librantowa

2

15

30

Klasy od I do III

ZS Piątkowa

2

15

30

Klasy od I do III

SP Rdziostów

1

15

15

Klasy od I do III

ZS Wielogłowy

2

15

30

Klasy od I do III

Podegrodzie

Szkoła Podstawowa im bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu

3

15

45

Klasy : II a; II b; III a

Łabowa

SP Czaczów

1

15

15

Klasy od I do III

SP Maciejowa

1

15

15

Klasy od I do III

SP Nowa Wieś

1

15

15

Klasy od I do III

ZSG Łabowa

2

15

30

Klasy od I do III

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych dla 294 dzieci uczęszczających do klas od 1 do 3 SP z terenu wiejskich gmin: Podegrodzie, Chełmiec, Łabowa, Łącko poprzez umożliwienie im bezpłatnego udziału w zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania w okresie od lutego do listopada 2015r.

Celami szczegółowymi projektu są:

-wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej dla dzieci z obszarów wiejskich gdzie nie ma krytej pływalni,

– kształtowanie zdrowego stylu życia, poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej,

– kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie,

– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

– wszechstronny rozwój sprawności kondycyjnej,

– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

– integracja środowiska uczniowskiego,

– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Koordynator projektu – Monika Bochenek, tel 509 792 610