Celem głównym projektu jest propagowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa owoców i warzyw, jako sposobu na dodatkowe źródła dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, a także, zwiększenie dostępność i sprzedaży produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w Mieście Nowy Sącz za pośrednictwem marek lokalnych wpisanych na Mapę Sądeckich i Gorlickich Produktów Lokalnych oraz funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski.