Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Głównym  celem  projektu  jest  podniesienie  konkurencyjności  oferty  turystycznej  Powiatu Nowosądeckiego poprzez stworzenie kompleksowego produktu turystycznego  pn. ,,Pszczela Wioska Tematyczna” we wsi Piątkowa w okresie od maja do września 2015r.

Okres realizacji: maj – wrzesień 2015 r.