Nabór wniosków na mikro-projekty!

Nabór wniosków na mikro-projekty!

Autor
Justyna
Udostępnij

Author

Justyna

Share

Zapraszamy szkoły i organizacje do składania wniosków na mikro-projekty o tematyce związanej z ochroną środowiska.

Konkurs trwa od 15 maja 2024 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na granty, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2025 r.
Środki, jakie można otrzymać na swoje działania, to max. 1000,00zł

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku drogą mailową na adres: projekt.nowagalicja@gmail.com

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Umowa

Wniosek zgłoszeniowy

Sprawozdanie