ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/KPO/2024 – zmiana

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/KPO/2024 – zmiana

Autor
fng
Udostępnij

Author

fng

Share

Dotyczy: DOSTAWA HOMOGENIZATOR WRAZ Z KOŃCÓWKĄ (urządzenia kosmetyczne)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025” w ramach wewnętrznej procedury obejmującej zasadę konkurencyjności. Zapytanie upubliczniono na stronie www Zamawiającego oraz wysłano mailem do potencjalnych dostawców.

Dotyczy projektu pt .Utworzenie przedsiębiorstwa non profit w ramach działań Fundacji Nowa Galicja” w ramach umowy nr 474/DES/KPO/2023

Szczegóły w załącznikach: