Realizacja projektu Razem –Eko dla Małopolski 2023

Realizacja projektu Razem –Eko dla Małopolski 2023

Autor
mbaran
Udostępnij

Author

mbaran

Share

Zakończyliśmy realizację projektu Razem –Eko dla Małopolski 2023. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach !!! Zapraszamy do obejrzenia relacji foto na naszym facebooku  https://www.facebook.com/FundacjaNowaGalicja/

 


WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU: Wyniki rekrutacji


REKRUTACJA DO PROJEKTU „Razem -EKO dla Małopolski 2023” !!!

  • Do projektu zgłaszają się Szkoły Podstawowe lub grupy zorganizowane (np. kluby, kółka tematyczne, stowarzyszenia itp.) wraz z opiekunami z terenu objętego wsparciem ( Obszar Subregionu Sądeckiego tj. Miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki, Powiat Limanowski).
  • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 i przesłanie go w formie podpisanego skanu na adres mailowy: projekt.nowagalicja@gmail.com do dnia 30.09.2023 r.

W ramach projektu zorganizowane zostanie następujące wsparcie:

Zajęcia warsztatowe dla 140 dzieci z terenu Subregionu Sądeckiego w wieku 7-16 lat tj. 7 grup, liczebność grupy: średnio po 20 osób, czas zajęć: około 6h/grupę:

  • Zero Waste- warsztaty z tworzenia mikro lasu w szkle z recyklingu (słoiki, które mamy w domach wykorzystujemy do tworzenia elementu ozdoby wnętrza
  • Segregacja odpadów- nauka przez praktykę
  • Warsztaty –OZE
  • Owady zapylające a zanieczyszczenie powietrza – wpływ zanieczyszczenia powietrza na owady i na nas.

Poczęstunek w trakcie zajęć: woda mineralna, kiełbaski, pieczywo, sok, dodatki; pomoce dydaktyczne, opieka trenerów/instruktorów. Realizator nie zapewnia transportu na zajęcia objęte projektem.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia

 


Realizacja projektu Razem –Eko dla Małopolski 2023 przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Od 19.06.2023 r. Fundacja Nowa Galicja rozpoczęła realizację projektu Razem –Eko dla Małopolski 2023- projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych związanych z minimalizacją powstawania odpadów, propagowanie idei Zero Waste a także kreowanie świadomości ekologicznej w obszarze znaczenia zanieczyszczenia środowiska dla życia i zdrowia człowieka poprzez organizację warsztatów edukacji ekologicznej dla 140 dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze Małopolski.

W projekcie przewidziano organizację zajęć

  1. Zero Waste
  2. Segregacja odpadów- nauka przez praktykę
  3. Warsztaty –OZE- dzieci tworzą odnawialne źródło energii przedmiotów.
  4. Zanieczyszczenie powietrza a owady zapylające – wpływ zanieczyszczenia powietrza na owady i na nas

Inicjatywa realizowana jest jako kolejna edycja „EKO Małopolska” otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. „EkoMałopolska” – Priorytet 1 i 2.

Wartość projektu: 25 100,00 zł

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 20 000,00 zł.