Realizacja projektu Rozwój i promocja turystyki wiejskiej na obszarze Sądecczyzny dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Realizacja projektu Rozwój i promocja turystyki wiejskiej na obszarze Sądecczyzny dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Autor
mbaran
Udostępnij

Author

mbaran

Share

Realizacja projektu Rozwój i promocja turystyki wiejskiej na obszarze Sądecczyzny dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od 02.05.2023 r. Fundacja Nowa Galicja rozpoczęła realizację projektu Rozwój i promocja turystyki wiejskiej na obszarze Sądecczyzny dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach tej inicjatywy powstanie katalog miejsc i obiektów turystycznych, spacery wirtualne, promowane będą miejsca na Sądecczyźnie warte odwiedzenia. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich Sądecczyzny, rozwój oraz promocja turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki) poprzez wdrożenie kampanii promującej unikalne walory turystyczne Sądecczyzny w tym m.in. lokalne produkty, obiekty turystyczne oraz zasoby naturalne.

Dzięki projektowi będziemy mogli „przejść się” po wybranych miejscach na Sądecczyźnie, zapoznać się z atrakcjami, które do tej pory były ukryte przed światem, a które zasługują na pokazanie. Dzięki katalogowi atrakcji, każdy turysta i mieszkaniec, będzie miał dostęp do oferty turystycznej online.

Wartość projektu: 164 400,00 zł

Dofinansowanie  Ministerstwa Edukacji i Sportu: 145 007,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono szeroką kampanię promującą Sądecczyznę jako miejsce warte do odwiedzenia.
Promowali je taki influencerzy: Travelowcy, Nikkie Setnik, Natunaturally.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.