Ekologiczne wakacje – bezpłatne zajęcia dla dzieci z obszaru LGD Korona Sądecka

Ekologiczne wakacje – bezpłatne zajęcia dla dzieci z obszaru LGD Korona Sądecka

Autor
fng
Udostępnij

Author

fng

Share

 

 

 

REKRUTACJA OTWARTA- do wyczerpania limitu miejsc !!!

Zapraszamy dzieci w wieku 4-16 lat na jednodniowe zajęcia w ramach realizowanego przez nas projektu „Ekologiczne wakacje” dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: CZAS WOLNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW

Do projektu mogą zgłaszać się dzieci zamieszkujące teren LGD Korona Sądecka tj. Gmina Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasto Grybów. Zgłoszenia przyjmujemy na adres projekt.nowagalicja@gmail.com. Zgłoszenie można także złożyć w formie papierowej w siedzibie Fundacji tj. Piątkowa 358, 33-300 Nowy Sącz. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

W programie:

  • Zajęcia integracyjne
  • Warsztaty ekologiczne: zajęcia na ścieżce leśnej w Piątkowej i w lesie w Boguszowej: zagadki ekologiczne i szukanie skarbu ukrytego na ścieżce i w lesie.
  • Warsztaty sportowe: gry i zabawy ruchowe, zajęcia i konkursy sprawnościowe
  • Poczęstunek
  • Zajęcia ekologiczne: znaczenie owadów zapylających: pogadanka o pszczołach, próbowanie produktów pszczelich, wyjście do pasieki lub zajęcia ekologiczne: znaczenie owadów zapylających- robimy domki dla owadów.
    Czas trwania zajęć: 9.00-14.00. Liczba miejsc: 100 ( 5 grup po 20 osób).

Regulamin rekrutacji dostępny tutaj:

Formularz zgłoszenia dostępny tutaj: