Piknik rodzinny- zaproszenie

Piknik rodzinny- zaproszenie

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Fundacja Nowa Galicja serdecznie zaprasza rodziny do udziału w wydarzeniu pn. „Piknik rodzinny”, które to odbędzie się 12 sierpnia br. o godz. 14.00 w Leśnym Zakątku w Piątkowej.

Czekają na Państwa liczne atrakcje, między innymi:

– ekologiczne warsztaty dla dzieci ( w tym m.in. budowanie domków dla owadów, sadzenie roślin, drugie życie odpadów „Przyda się”)

– manualne zajęcia dla rodzin ( m.in. wyszywanie, szycie woreczków)

– kino sferyczne

– zajęcia sportowe dla dzieci, rodziców, dziadków…

-malowanie twarzy

-w trakcie wydarzenia konkursy ekologiczne i degustacje lokalnych potraw

 

Z uwagi na fakt, że jest to piknik ekologiczny wstęp dla samochodów i spalin będzie wzbroniony ( parking będzie nieczynny). Zachęcamy do wycieczki rowerowej lub pieszej.

UWAGA❗ Ilość miejsc ograniczona, dlatego zapraszamy do zapisów ➡ https://bit.ly/3sHDxe4

Regulamin wydarzenia dostępny tutaj:Regulamin udziału w wydarzeniu piknik 12.09.2021

Ekologiczny Piknik Rodzinny_1_kor logo eko Galicja_rodzinnie po sądecku_kor

piknik leśny

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 • dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora – Województwo Małopolskie
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,
  30-017 Kraków; adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl,
 • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zadania publicznego zgodnie z przepisami prawa, wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego, jak również przez okres niezbędny do celów archiwizacji dokumentacji zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich,
 • Pani/Pana dane osobowe: (np. imię, nazwisko, adres e-mail itd.) pochodzą z dokumentacji dot. realizacji zadania publicznego składanej przez Zleceniobiorcę, tj. Fundację Nowa Galicja, w związku z realizacją zadania publicznego pn. Rodzinnie po Sądecku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. Pakiet dla Rodziny”,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO,
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym w związku
  z realizacją umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych
  (np. dostawcom usług IT),
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.