Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Obchody 700 – lecia Wsi Czarny Potok.

Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Obchody 700 – lecia Wsi Czarny Potok.

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Fundacja Nowa Galicja otrzymała z Gminy Łącko dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn „Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Obchody 700 – lecia Wsi Czarny Potok.”

Rodzaj Zadania publicznego: Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: organizacja imprez dla mieszkańców Gminy

Kwota dofinansowanie: 8 500 zł

Termin realizacji: 01.07.2017 – 31.08.2017