Zadanie realizowane jest  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zadania grantowego pt. „Organizacja przedsięwzięć prozdrowotnych i proekologicznych wraz z zakupem pojazdów elektrycznych”, objętego umową nr 00386-6935-UM0620004/17 zawartą w dniu 21.03.2018 pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a LGD Korona Sądecka.

plakat

 

Formularz zgłoszeniowy dorośli

Formularz zgłoszeniowy dzieci i młodzież

Regulamin rekrutacji w projekcie grantowym