Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Obchody 700 – lecia Wsi Czarny Potok.

 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Łącko w ramach Zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: organizacja imprez dla mieszkańców Gminy.

Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.08.2017

Budżet zadania: 8 984 zł (w tym dofinansowanie 8 500 zł)

 

W roku 2017 przypada 700 lat istnienia wsi Czarny Potok zlokalizowanej w Gminie Łącko. Z inicjatywy mieszkańców zawiązał się komitet Obchodów 700-lecia, w skład którego wchodzą reprezentanci mieszkańców miejscowości a także podmioty zaangażowane w rozwój oraz kultywowanie tradycji lokalnych. Inicjatorem obchodów 700-lecia Czarnego Potoku jest Ksiądz Proboszcz Krzysztof Klimczak. Na tę uroczystość, która odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2017r. zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy wsi Czarny Potok, mieszkańcy Gminy Łącko oraz osoby zainteresowane kulturą i tradycją tego obszaru.  W ten sposób uczczeni zostaną ich przodkowie, którzy współtworzyli dzisiejszy Czarny Potok.  Zadanie realizowane w m. Czarny Potok.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 1. Organizacja obchodów 700-lecia miejscowości Czarny Potok
 1. Uroczystość 26-27.08.2016 r.

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW

26.08.2017:

 1. Rozpoczęcie obchodów 700 – lecia
 2. Konferencja naukowa nt. 700 – lecie wsi Czarny Potok
 3. Otwarcie okolicznościowych wystaw
 4. Zabawa ludowa

27.08.2017:

 1. Uroczysta Msza św. podczas której zostanie odsłonięty i poświęcony obelisk pamiątkowy z okazji 700-lecia, który będzie przypominała potomnym o tym wydarzeniu.
 2. Rys Historyczny m. Czarny Potok.
 3. Wystąpienie gości. Poczęstunek- degustacja potraw regionalnych.
 4. Część artystyczna: Występy lokalnych zespołów regionalnych prezentujące walory kulturowe i tradycje lokalne, w tym kulturę lachów i górali łąckich.
 5. Otwarcie stoisk wiejskich oraz kiermasz rękodzieła twórców lokalnych.
 6. Gwiazda wieczoru.
 7. Zabawa ludowa .

Ponadto w programie:  zabawy i atrakcje dla dzieci, degustacja potraw regionalnych

 1. Rozliczenie zadania, informacja w prasie i mediach z przebiegu uroczystości.