Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Obchody 700 – lecia Wsi Czarny Potok.

 

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadań w zakresie ,,kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Okres realizacji: 05.07.2017 – 31.08.2017

Budżet zadania: 10 000 zł (w tym dofinansowanie 6 000 zł)

 

Celem głównym zadania jest kultywowanie tradycji i dziedzictwa wsi Czarny Potok poprzez upamiętnienie 700-lecia jej powstania.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ DO REALIZACJI:

1. Organizacja obchodów 700-lecia miejscowości Czarny Potok

2. Uroczystość 26-27.08.2016 r.

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW

26.08.2017:

 1. Rozpoczęcie obchodów 700 – lecia
 2. Konferencja naukowa nt. 700 – lecie wsi Czarny Potok
 3. Otwarcie okolicznościowych wystaw twórców ludowych i dorobku Czarnego Potoku jak również Gminy Łącko – prezentacja rękodzieła, kulinariów itp.
 4. Wernisaż zdjęć wsi i jej mieszkańców z dawnych lat
 5. Zabawa ludowa

27.08.2017:

 1. Uroczysta Msza św. podczas której zostanie odsłonięty i poświęcony obelisk pamiątkowy z okazji 700-lecia, który będzie przypominała potomnym o tym wydarzeniu.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości ( poruszenie kwestii historii wsi, jej tradycji itp.)
 3. Wystąpienie gości. Poczęstunek- degustacja potraw regionalnych.
 4. Część artystyczna: Występy lokalnych zespołów regionalnych przezentujące walory kulturowe i tradycje lokalne, w tym kulturę lachów i górali łąckich.
 5. Otwarcie stiosk wiejskich oraz kiermasz rękodzieła twórców lokalnych.
 6. Gwiazda wieczoru.
 7. Zabawa ludowa .

Ponadto w programie:  zabawy i atrakcje dla dzieci, degustacja potraw regionalnych

3. Rozliczenie zadania, informacja w prasie i mediach z przebiegu uroczystości.