Projekt grupy nieformalnej „Eko” we współpracy z organizacją wspierającą – Fundacją Nowa Galicja.

Okres realizacji: kwiecień – lipiec 2016

Celem głównym projektu jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, (w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe) wśród dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Librantowej oraz wśród mieszkańców wsi Libratowa w okresie od kwietnia do lipca 2016 r.

Poprzez realizację niniejszego projektu chcemy zaszczepić w naszych uczestnikach umiłowanie do środowiska przyrodniczego oraz wyjaśnić reguły rządzące w przyrodzie.