Projekt realizowany jest przez Grupę Nieformalną pn. Razem możemy więcej przy współpracy z Fundacją „Nowa Galicja” z siedzibą w Librantowej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja ruchowa 20 osób młodych w wieku od 7 do 13 lat zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego aby odciągnięć dzieci i młodzież od Internetu, gier komputerowych czy telewizji na rzecz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w okresie od 06-10.2015r.

Głównym odbiorcą projektu jest 20 młodych osób w wieku od 7 do 13 lat zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach projektu organizowane będą następujące zajęcia:

Etap I: Nauka jazdy konnej dla początkujących: obejmuje naukę jazdy konnej od podstaw na lonży i w grupie (w zastępie); założenia szkolenia – nauka równowagi i rozluźnienia podczas jazdy w stępie i w kłusie, właściwego używania podstawowych pomocy jeździeckich (łydek, dosiadu, wodzy).

W programie zajęcia praktyczne i teoretyczne na ujeżdżalni.

Zajęcia w 4 grupach 5 – osobowych.

Czas zajęć: 3h-4h dziennie w okresie wakacyjnym; 1 raz w tygodniu; łącznie 20h/grupę; łącznie: 80h.

Zapewniamy: instruktora jazdy konnej, plac jeździecki, konie, stajnie, napoje dla dzieci podczas zajęć.

II etap: Pokaz jazdy konnej

Impreza pokazowa dla rodziców dzieci objętych projektem oraz zaproszonych gości. Postaramy się pokazać jakie walory zdrowotne ma ruch na świeżym powietrzu, co daje nam jazda konna, ile radości dzieciom dają takie zajęcia.

 

Osoba do kontaktów: Monika Bochenek, tel. 509 792 610, e-mail: bochenek_m@op.pl