ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KPO/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KPO/2024

Autor
fng
Udostępnij

Author

fng

Share

Dotyczy: DOSTAWA PRASY ŚLIMAKOWEJ DO TŁOCZENIA OLEJU NA ZIMNO (DO ZIAREN TRWARDYCH)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z REGULAMINEM NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025” w ramach wewnętrznej procedury obejmującej zasadę konkurencyjności. Zapytanie upubliczniono na stronie www Zamawiającego oraz wysłano mailem do potencjalnych dostawców.

Dotyczy projektu pt .Utworzenie przedsiębiorstwa non profit w ramach działań Fundacji Nowa Galicja” w ramach umowy nr 474/DES/KPO/2023

Szczegóły w załącznikach: