Fundacja Nowa Galicja realizuje projekt „Edukacja dla Młodych”

Fundacja Nowa Galicja realizuje projekt „Edukacja dla Młodych”

Autor
fng
Udostępnij

Author

fng

Share

Głównym celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych 80 dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar Subregionu Sądeckiego oraz wzrost aktywności uczniów w obszarze działań edukacyjnych prowadzonych poza szkołą. Cel ten będzie osiągnięty poprzez organizację warsztatów o tematyce proekologicznej z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych rozwijających pracę zespołową, twórcze myślenie oraz myślenie przyczynowo -skutkowe.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Okres realizacji projektu: od 2022-05-16 do 2022-11-30

Wartość projektu: 12 420 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 10 000 zł