RODO

RODO

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Dzień dobry,
na pewno słyszałeś o RODO. Nowe zasady ochrony danych osobowych będą obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Co to dla Ciebie oznacza?  Po pierwsze i najważniejsze – nic nie musisz robić. Wszystkie zgody, które nam przekazałeś, są aktualne. Po drugie, wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane. Możesz korzystać z wielu nowych praw.
Dzięki RODO możesz:
• wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
• poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy
• przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał
• zostać zapomnianym
Stosując RODO:
• przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w  konkretnym celu
• przetwarzamy nie więcej danych niż  jest to koniecznie potrzebne
• dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe
• chronimy Twoje dane, zapewniamy ich poufność
Jakie dane przetwarzamy?
W zależności od specyfiki danego działania: czy jest to projekt, grant, kwestie związane z zatrudnieniem , przetwarzamy wyłącznie dane na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Są to:
• imię i nazwisko, płeć,
• numer PESEL, data urodzenia,
• adres zamieszkania, mail, telefon, adres
• dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,
• dane dotyczące zdrowia w zakresie niepełnosprawności  (tylko za zgodą).
• inne dane które wymagane są np. przy realizacji projektów finansowanych z UE
Kiedy przetwarzamy Twoje dane?
• gdy wyraziłeś na to zgodę,
• gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub inną formę aplikowania
• gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. ustawa o ubezpieczeniach, kodeks pracy itp.
• gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. oceniamy Twoją aplikację, kandydaturę, wniosek, badamy satysfakcję, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).
RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza fundacja, gdy przetwarza dane osobowe. Są nimi:
1) zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości:
przetwarzamy dane  osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak  najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy,  przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
2) zasada minimalizacji i adekwatności danych:
przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
3) zasada prawidłowości danych:
dokładamy najwyższej staranności, by dane, które  przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś  czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by osoby których dane przetwarzamy informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);
4) zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych:
dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która  umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
5) zasada integralności i poufności danych:
zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
6) zasada rozliczalności:
jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu, aplikowania o środki, przygotowania rekrutacji do zadania itp.) oraz  zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.
Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą.
REKLAMA